活动公告2012

LAPORAN  PERSEMBAHAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 2012

 

 

 Nama Sekolah             :   SJK ( C ) Sam Tet, Ipoh, Perak.

 

Nama Program /

Aktiviti                         :   Persembahan Pendidikan Pencegahan Dadah 2012

                                          

Tarikh                          

Perlaksanaan                 :   25-6-2012 ( 7.30 pg hingga 9.30 pg )

 

Kumpulan

Sasaran                         :   Semua Murid Tahap 2

 

Bilangan

Penyertaan                    :   1049 orang

 

 

Penceramah                   :   Pegawai-pegawai Charis Youth Centre

 

Objektif Program/               

Aktiviti                         :   1   Mendedahkan murid-murid bahayanya dan kesan-kesan                                 

                                               dadah.                                  

                                              

                                          2   Mendedahkan murid-murid kandungan-kandungan dalam   

                                               pil ecstasy.

 

                                          3   Memupuk nilai-nilai cinta masyarakat dan prihatin kepada       

                                               orang lain.

     

                                          4   Menggalakkan murid-murid supaya bekerjasama   

                                               memerangi dadah dan ecstasy.

 

 

 

Strategi                         :    1   Pendedahan nilai-nilai dan kebiasaan yang tidak sihat.

                                             

                                            2    Pendedahan kisah benar seorang penagih dadah yang sudah

 pulih selepas rawatan dan bimbingan rakan-rakan.

 

                                            3  Pendedahan bahayanya dan kesan-kesan menagi dadah  dan        

                                                .pil ecstasy.

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan

Program/ Aktiviti         :   1    Ceramah melalui kegunaan power point.

                                         

                                          2        Persembahan bahayanya dadah dan unsur-unsur

 terjerumus dalam penagihan dadah.

 

                                          3   Slot nyanyian lagu bersama-sama untuk memerangi                        

                                               pil ecstasy dan dadah.

 

 

Impak                           :    1   Murid-murid dapat pengetahuan tentang kandungan

                                                pil ecstasy dan dadah.

 

                                           2        Murid-murid dapat menyedari bahayanya dadah dan

 dapat mengelakkan diri daripada terjerumus dalam .

 dadah.

 

 

 

 

 Persembahan Pendidikan Pencegahan Dadah 25.06.2012      

 

     


 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN  PROGRAM SAYA BENCI POLYSTYRENE

 

 

 

 Nama Sekolah             :   SJK ( C ) Sam Tet, Ipoh, Perak.

 

 

Nama Program /

Aktiviti                         :   Program Saya Benci Polystyrene

                                         

 

Tarikh                           

Perlaksanaan                 :   22-6-2012

 

 

Kumpulan

Sasaran                         :   Semua Murid Dan Ibubapa

 

 

 

Objektif Program/               

Aktiviti                         :   1   Mendedahkan murid-murid serta ibubapa bahayanya dan kesan-kesan                                     kesan penggunaan polystyrene dalam kehidupan harian.                                  

                                              

                                          2   Memupuk semangat cinta alam semulajati.   

                                                

Strategi                         :   1   Pendedahan nilai-nilai dan kebiasaan yang tidak sihat.

                                            

  2   Pendedahan bahayanya dan kesan-kesan polystyrene                     

                                                terhadap bumi kita.

 

 

 

Pelaksanaan

Program/ Aktiviti         :   1    Pameran sudut keratan suratkhabar dan rencana-

                                                rencana mengenai polystyrene.

                                                     

                            

 

Impak                           :    1   Murid-murid dapat pengetahuan tentang kandungan

                                                polystyrene serta kesan bahayanya dalam kehidupan.

 

                                           2        Murid-murid dapat mengamal kebiasaan yang baik

 demi kesihatan diri serta keluarga.

                                                

 3    Semua ibubapa dan murid-murid menyedari kepentingan

 menjaga alam semulajati.

 

Pameran “Saya Benci Polystyrene”      22.06.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

如何成为一个有素质的领袖
   
   

Comments